• ※ภาพถ่ายใช้เพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น
  • ※ราคาที่แสดงไว้ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • ※นอกจากค่าอาหารกับเครื่องดื่มแล้ว ยังมีค่าบริการต่างหาก